september 2013

Akut prevention

Akut prevention – att förebygga självmord är också att rädda liv. Varje år läggs ungefär 10 000 patienter in på sjukhus i Sverige på grund av att de…