december 2013

Myt #5 Vid elkonvertering ska elektroderna placeras anteriort-posteriort

BAKGRUND Patienter kommer ofta till akuten med förmaksflimmer (FF). I vissa fall kan dessa elkonvertas. Elektroderna för elkonvertering kan placeras på olika sätt. Det finns många åsikter om…

Myt #4 CAVE calcium vid hyperkalemi hos digoxinbehandlad patient

BAKGRUND Intravenöst calcium är indicerat vid grav hyperkalemi och/eller förekomst av samtidig EKG-påverkan.Flertalet PM och läroböcker skriver: ”CAVE calcium vid hyperkalemi vid digoxinbehandling” Calcium vid hyperkalemi med samtidig…

Myt #3 – Blodtrycksfall! Tippa britsen!

Bakgrund ”Blodtrycksfall! Tippa britsen!” Trendelenburgläge, ”chockläge”, innebär att patienten placeras liggandes på rygg med sänkt huvudände och höjda ben. Primärt utvecklad för att underlätta åtkomst av bäckenorganen vid…

Myt #2 Man får aldrig lägga fingerblockader med adrenalin i lokalbedövningen

BAKGRUND Patienter med sårskador på fingrarna kommer ofta till akuten. För att rengöra och suturera adekvat krävs bra bedövning. Vanligtvis läggs en fingerblockad med xylokain eller dylik lokalbedövning….

Myt #1: Resonium ska ges vid akut hyperkalemi

Bakgrund Hyperkalemi kan orsaka dödliga arytmier. Det är därför viktigt att veta vilka behandlingar mot hyperkalemi som fungerar. Idag omfattar vedertagna metoder bland annat intravenöst calcium, insulin- och…