januari 2014

Så fungerar Sveriges största internetsida med medicinska vårdprogram.

Internetmedicin behöver ingen vidare beskrivning. Det är få som inte direkt tänker på samlingen av medicinska vårdprogram på www.internetmedicin.se  Åtminstone ett av universitetssjukhusen har utarbetat vårdprogram, där flera…

HUR ÖKAR VI PATIENTMAKTEN PÅ AKUTEN?

Sällan är man som patient så utsatt som när man tvingas söka akutmottagningen. Ändå har akutsjukvården av naturliga skäl ingen patientförening, som kan förklara och försvara patienternas intressen…

Du har väl läst alla dessa artiklar?

Genom en avancerad, och faktiskt också evidensbaserad, process har man på McMaster University tagit fram de nya vetenskapliga publikationer som är av störst intresse för akutläkare. Under två…

Myt #11 Sårskador på extremiteter och bål måste primärsutureras inom 6-8 timmar

Just när du ska gå in och bedöma Agda 87 år med buksmärta som väntat på din akutmottagning i 5 timmar kommer en av sjuksköterskorna till dig med…

Myt #10 Behandling med antikoagulantia vid venös tromboembolism är evidensbaserad

Bakgrund Heparin och Waran är standardbehandling vid DVT och lungemboli. Man utgår ifrån att behandlingen minskar mortaliteten och förhindrar recidiv av VTE. Metod Genomgång av den ursprungliga studien…

Myt #9 Vid vänstergrenblock behöver man inte analysera ST-sträckan

BAKGRUND  ”Om QRS komplexen är breddökade pga vänstergrenblock bör EKG-bedömningen avbrytas här” fick man lära sig på läkarprogrammet och läsa i vissa EKG kompendier. Ofta ser man på…

AKUTMOTTAGNING I PRIMÄRVÅRDEN – HUR FUNGERAR DET?

När man säger akuten, har de flesta en bild av vad en akutmottagning är. I den bilden ingår nog oftast att akutmottagningen ligger på ett sjukhus. Men för…

STROKE HOS BARN

Flicka, 4 år gammal, tidigare frisk och normalutvecklad. Okomplicerad vattkoppsinfektion 2 månader tidigare. Plötsligt svag i arm och ben samt hängande mungipa på höger sida. Hon inkommer till…

Myt #8 KOL-patienter retinerar koldioxid på grund av sin syredrive

BAKGRUND Patienter med KOL kan komma till akuten med hypoxi på grund av en respiratorisk insufficiens. Syrgasbehandlingen som ges kan leda till koldioxidretention med risk för koldioxidnarkos. Retentionen…

Myt #7 Hyperkalema patienter utan EKG-förändringar löper inte risk att få farliga arytmier

Bakgrund Många patienter som söker på akutmottagningar diagnosticeras med hyperkalemi, ett tillstånd förknippat med farliga arytmier. Då kalium spelar en viktig roll för den elektriska potentialen över cellmembranen,…

Myt #6 Det är riskfritt att elkonvertera flimmer inom 48 timmar.

Bakgrund Förmaksflimmer (FF) är en vanlig besöksorsak på landets akutmottagningar och delas in i två huvudgrupper, cirkulatoriskt instabila och stabila. Här avhandlas endast stabila FF, där behandlingen står…