mars 2014

Gammal och skör på akutsjukhus – Nya beslutsstöd för geriatrisk helhetsbedömning

Fredrik Sjöstrand, KI/SÖS är överläkare och har deltagit i SBUs projektgrupp för Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus – med fokus på sköra äldre. Han talar om…

Early Goal Directed Therapy -Det första målet måste vara att förstå att det är sepsis

Lisa Kurland är ordförande i SWESEM. Hon talar om sepsis på SWEETs. Här förklarar hon bakgrunden. Sepsis är både vanligt och farligt. Trots att vi vet att tidig…

Hur tar vi bäst hand om våra stamgäster på akuten?

Jenny Pfolz, sjuksköterska på Sahlgrenska, kommer till SWEETs för att berätta om deras arbete med mångbesökare på akuten. Vad är en mångbesökare på akuten och varför är de…

Varför saknas det evidensbaserade riktlinjer i akutsjukvården?

Erika Hörlin är sjuksköterska på akutmottagningen US Linköping. Hon kommer till SWEETs för att prata om hur sin magisteruppsats Kliniska riktlinjer för patienttillsyn vid Sveriges akutmottagningar.  Här berättar hon varför…

Kvalitet och rimliga väntetider i akutsjukvården

Mats Granberg har skrivit Socialstyrelsens rapport om Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Han kommer till SWEETs för att presentera Socialstyrelsens slutsatser och för att diskutera framtidens akutsjukvård. Till grund för…

Trombolys vid stroke – finns det skäl att vara skeptisk?

Det pågår en hätsk debatt i medicinska tidskrifter mellan de som menar att evidensen för trombolys vid stroke är övertygande och de som menar att det inte alls…