november 2014

Myt #1 Nitroglycerin kan användas diagnostiskt vid bröstsmärta

Bakgrund –          ”… inga riskfaktorer, atypisk anamnes och EKG:t är ua – men det skulle ändå kunna vara ischemi. Ska vi ta ett troponin?” –          ”Hjälpte nitro:t som han fick…

Look out for the zebras of ECG interpretation!

Från  Sydafrika kommer Sa’ad Lahri, Kamil Vallabh och Jacques Malan, för att lära oss allt om akut EKG-tolkning. De arbetar i Kapstaden och har förstås också en hel…