februari 2015

suPAR – biomarkör för bättre triage

ELECTRA-BOX och ViroGates ställer ut på SWEETs och sponsrar en föreläsning om suPAR Early Acute Triage in the Emergency Department (ED) is important to improve selection of patients…

IVO berättar om sin granskning av akutsjukvården

IVO genomförde under 2014 en tillsyn av akutmottagningarna inom Uppsala/Örebro-sjukvårdsregion. Man undersökte bland annat kompetens och bemanning, patientsäkerhetsarbete och frågor kring AT-läkares arbete på akuten. På SWEETs kommer…