september 2015

Myt 1: Vin Diesel och Urinstämmor

Här är årets första bidrag till tävlingen! Myt 1: Man ska inte tömma urinstämmor för snabbt  a.k.a. kan det verkligen stämma?  Bakgrund * Ok, lägg in honom på 4:an….

Mythbuster 2016!

Det saknas evidens för mycket av det vi gör i akutsjukvården och vi får förlita oss på den beprövade erfarenheten. Men hur använder vi den evidens som finns?…