november 2015

Nu finns anmälningslänken till SWEETs16 uppe på hemsidan www.sweets.nu.

Hej! Nu finns anmälningslänken till SWEETs16 uppe på hemsidan www.sweets.nu. SWEETs är ett viktigt instrument i den långsiktiga uppbyggnaden av vår specialitet. Därför har nästa års konferens ett…

MYT 3: Ge aldrig cefalosporiner till patienter med penicillinallergi!

Bakgrund Betalaktamantibiotika är förstahandsbehandling mot flertalet infektioner, men begränsas i sin användning av överkänslighet. Många patienter uppger sig ha penicillinallergi, utan att ha haft en konstaterad IgE-medierad reaktion….