december 2016

SWEETSpodden avsnitt 2: Sandra och Mads från scanFOAM

ScanFOAM drivs av Sandra Viggers (@StarSkaterDk) och Mads Astvad (@mr_astvad) och deras mål är att sprida skandinavisk FOAM till en vidare publik. Ett problem med utbildning och undervisning…

Myt 2: Blododla om patienten ”tempar”

Bakgrund: Du arbetar på akutmottagningen. Du träffar en äldre patient med misstänkt infektion som du planerar för inläggning. Sköterskan frågar dig om de ska ta blododlingar direkt, patienten…

Ilia Brooke – Ha tålamod, var envis och skratta mycket!

Ilia Brooke  är ST-/underläkarchef slutenvård och studierektor akutsjukvård, sedan 2014, på Karolinska Huddinge men hon är själv inte akutläkare utan specialist i internmedicin.  Ilia har dock jobbat på…

SWEETspodden avsnitt 1: Nadja Faris presenterar ST-dagen

ST-dagen är varje år ett mycket uppskattat inslag på SWEETs och är för ST-läkare av ST-läkare. Tidigare år har föreläsningarna hållit så hög kvalitet att många specialister också…