Vetenskapligt arbete Presentation och Poster SWEETS 2018

Välkommen att skicka in abstract av Ditt vetenskapliga arbete eller forskningsprojekt.

Vi ser gärna bidrag från hela vårdkedjan och kliniskt relevanta forskningsprojekt!

Deadline för abstracts till SWEETs 2018: 22 januari

Skicka ditt abstract till: FoU@swesem.org

Abstract

* Max 250 ord

* Uppställning

o Bakgrund

o Metod

o Resultat

o Konklusion

Posterinstruktioner

* Posterformat 120×90 cm, stående

* Välj titel med omsorg så att arbetets huvudinnehåll framgår.

* Använd minst centimeterhöga bokstäver utan fötter, tex Arial, Century Gothic. De går lätt att läsa när man står på håll.

* Bild/tabell/diagram som illustrerar huvudfyndet i arbetet bör synas väl.

* Var konsekvent med storlek och typsnitt på rubriker och text. Exempel: Rubrik 96- 140 p Underrubriker 36 -44p Text 24- 33p