Kategori: Akutsjukvårdens organisation

Varför saknas det evidensbaserade riktlinjer i akutsjukvården?

Erika Hörlin är sjuksköterska på akutmottagningen US Linköping. Hon kommer till SWEETs för att prata om hur sin magisteruppsats Kliniska riktlinjer för patienttillsyn vid Sveriges akutmottagningar.  Här berättar hon varför…

Kvalitet och rimliga väntetider i akutsjukvården

Mats Granberg har skrivit Socialstyrelsens rapport om Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Han kommer till SWEETs för att presentera Socialstyrelsens slutsatser och för att diskutera framtidens akutsjukvård. Till grund för…

AKUTMOTTAGNING I PRIMÄRVÅRDEN – HUR FUNGERAR DET?

När man säger akuten, har de flesta en bild av vad en akutmottagning är. I den bilden ingår nog oftast att akutmottagningen ligger på ett sjukhus. Men för…