Kategori: Allmänt Sida 1 av 3

SWEETs18

Just nu när andra checkar ut inför jul, håller vi som bäst på att planera programmet för SWEETs som till slut börjar sätta sig. Vår specialitet firar tio…

Ilia Brooke – Ha tålamod, var envis och skratta mycket!

Ilia Brooke  är ST-/underläkarchef slutenvård och studierektor akutsjukvård, sedan 2014, på Karolinska Huddinge men hon är själv inte akutläkare utan specialist i internmedicin.  Ilia har dock jobbat på…

Our specialty is unique in its professional inter-dependency

Heather McClelland has worked in Emergency Care for over 20 years, currently in post as Nurse Consultant in Calderdale & Huddersfield Foundation Trust. She works clinically across two…

Omkring 170,000 barn söker akutmottagning pga skador varje år.

Victoria Dixon är utbildad barnläkare i England med intresse för akutsjukvård. Hon arbetar på Astrid Lindgrens Barnsjukhus som ledningsläkare på akuten. Victoria är mycket intresserad av akutsjukvård av…

LPA – Läkarbemannad Prehospital Akutsjukvård

Joacim Linde är överläkare i anestesi och intensivvård med ett uttalat intresse och engagemang för prehospital akutsjukvård. Han är också ordförande för Svensk Förening för Läkare i Prehospital…

Vinnare ”Sveriges bästa akutsjuksköterska”!

    Vi presenterar härmed stolt de fem vinnarna av tävlingen ”Sveriges bästa akutsjuksköterska”. Totalt kom det in 20 nomineringar för juryn att bedöma, nomineringarna avidentifierades innan juryn…

Från högteknologi till det basala – att bygga broar

Detta blir ingen traditionell forskningspresentation utan jag vill väcka nyfikenhet, utmana traditionerna och inspirera till ny forskning, säger Åsa. Vilka brobyggen är viktigast inom akutsjukvårdsforskning? En bro som…

Stevan Bruijns; en av pionjärerna inom akademisk akutsjukvård i Sydafrika

Stevan Bruijns är en av pionjärerna inom akademisk akutsjukvård i Sydafrika och grundaren av the African Journal of Emergency Medicine. Han är en av lärarna på kursen i…

MYT 8: LUCAS – ett måste vid HLR?

Bakgrund LUCAS är ett medicinsktekniskt hjälpmedel som gör mekaniska hjärtkompressioner vid hjärtstopp. Utvecklingen skedde i Lund under 90-talet, den infördes i klinisk praktik i Sverige år 2000 och…

In Situ Simulering – Mer än bara utbildning

– A är klart, B är bra och nu går jag vidare till C, säger AT-läkaren högt och tydligt till sina medspelare efter att ha undersökt dockan på…

PHARM – no one works in isolation.

Clare Richmond is the mastermind behind the SWEETs16 two-day Prehospital workshop. Don’t miss the chance to learn from her during SWEETs! Tell us about how you ended up…

Målet är 80% specialistsjuksköterskor på akuten

Sjuksköterskor på akuten har alltid tagit ett stort ansvar för vården. De har, förutom att tillsammans med undersköterskorna, vara den fasta punkten på akuten, introducerat och stöttat oerfarna…

Trauma is easy — trauma teams are hard

  Christopher Hicks is a Canadian Emergency Physician and trauma team leader (TLL) at an urban inner city teaching hospital and Level 1 trauma centre in Toronto, Ontario….

Nu finns anmälningslänken till SWEETs16 uppe på hemsidan www.sweets.nu.

Hej! Nu finns anmälningslänken till SWEETs16 uppe på hemsidan www.sweets.nu. SWEETs är ett viktigt instrument i den långsiktiga uppbyggnaden av vår specialitet. Därför har nästa års konferens ett…

MYT 3: Ge aldrig cefalosporiner till patienter med penicillinallergi!

Bakgrund Betalaktamantibiotika är förstahandsbehandling mot flertalet infektioner, men begränsas i sin användning av överkänslighet. Många patienter uppger sig ha penicillinallergi, utan att ha haft en konstaterad IgE-medierad reaktion….