Kategori: Mythbuster Sida 2 av 2

Myt #10 Behandling med antikoagulantia vid venös tromboembolism är evidensbaserad

Bakgrund Heparin och Waran är standardbehandling vid DVT och lungemboli. Man utgår ifrån att behandlingen minskar mortaliteten och förhindrar recidiv av VTE. Metod Genomgång av den ursprungliga studien…

Myt #9 Vid vänstergrenblock behöver man inte analysera ST-sträckan

BAKGRUND  ”Om QRS komplexen är breddökade pga vänstergrenblock bör EKG-bedömningen avbrytas här” fick man lära sig på läkarprogrammet och läsa i vissa EKG kompendier. Ofta ser man på…

Myt #8 KOL-patienter retinerar koldioxid på grund av sin syredrive

BAKGRUND Patienter med KOL kan komma till akuten med hypoxi på grund av en respiratorisk insufficiens. Syrgasbehandlingen som ges kan leda till koldioxidretention med risk för koldioxidnarkos. Retentionen…

Myt #7 Hyperkalema patienter utan EKG-förändringar löper inte risk att få farliga arytmier

Bakgrund Många patienter som söker på akutmottagningar diagnosticeras med hyperkalemi, ett tillstånd förknippat med farliga arytmier. Då kalium spelar en viktig roll för den elektriska potentialen över cellmembranen,…

Myt #6 Det är riskfritt att elkonvertera flimmer inom 48 timmar.

Bakgrund Förmaksflimmer (FF) är en vanlig besöksorsak på landets akutmottagningar och delas in i två huvudgrupper, cirkulatoriskt instabila och stabila. Här avhandlas endast stabila FF, där behandlingen står…

Myt #5 Vid elkonvertering ska elektroderna placeras anteriort-posteriort

BAKGRUND Patienter kommer ofta till akuten med förmaksflimmer (FF). I vissa fall kan dessa elkonvertas. Elektroderna för elkonvertering kan placeras på olika sätt. Det finns många åsikter om…

Myt #4 CAVE calcium vid hyperkalemi hos digoxinbehandlad patient

BAKGRUND Intravenöst calcium är indicerat vid grav hyperkalemi och/eller förekomst av samtidig EKG-påverkan.Flertalet PM och läroböcker skriver: ”CAVE calcium vid hyperkalemi vid digoxinbehandling” Calcium vid hyperkalemi med samtidig…

Myt #3 – Blodtrycksfall! Tippa britsen!

Bakgrund ”Blodtrycksfall! Tippa britsen!” Trendelenburgläge, ”chockläge”, innebär att patienten placeras liggandes på rygg med sänkt huvudände och höjda ben. Primärt utvecklad för att underlätta åtkomst av bäckenorganen vid…

Myt #2 Man får aldrig lägga fingerblockader med adrenalin i lokalbedövningen

BAKGRUND Patienter med sårskador på fingrarna kommer ofta till akuten. För att rengöra och suturera adekvat krävs bra bedövning. Vanligtvis läggs en fingerblockad med xylokain eller dylik lokalbedövning….

Myt #1: Resonium ska ges vid akut hyperkalemi

Bakgrund Hyperkalemi kan orsaka dödliga arytmier. Det är därför viktigt att veta vilka behandlingar mot hyperkalemi som fungerar. Idag omfattar vedertagna metoder bland annat intravenöst calcium, insulin- och…