Har du frågor och synpunkter på innehållet? Då får du snabbast svar genom vår Facebookgrupp, SWEETs(länk). Du är förstås också välkommen att maila sweets@meetagain.se.