Föreningen startades ursprungligen 1999 i samband med ett nationellt möte i akutmedicin i Uppsala. Föreningen var initialt associerad till Svensk Internmedicinsk Förening med avsikten att inom några år bli en självständig förening för att företräda specialiteten akutsjukvård. I samband med årsmötet 2002 togs beslut om att bilda den nuvarande föreningen, Svensk Förening för Akutsjukvård (SWESEM) som en fristående förening för utövare av akutsjukvård. Föreningen deltar sedan 2005 i European Society forEmergency Medicine (EuSEM) och sedan 2006 i den globala organisationen International Federation of Emergency Medicine(IFEM).

SWESEM har som huvudsakligt mål att inom svensk akutsjukvård skapa förutsättningar för ökad kvalitet och patientsäkerhet på våra akutmottagningar. Genom att skapa nationella nätverk strävar vi också efter att främja forskning, utbildning och utveckling inom akutsjukvård.

Hemsida: www.swesem.org
Kontakt: info@swesem.org