AKUTMOTTAGNING I PRIMÄRVÅRDEN – HUR FUNGERAR DET?

När man säger akuten, har de flesta en bild av vad en akutmottagning är. I den bilden ingår nog oftast att akutmottagningen ligger på ett sjukhus. Men för den delen av befolkningen som bor i glesare befolkade delar av Sverige, sker en betydande del av det akuta omhändertagandet på en vårdcentral eller en sjukstuga med egna vårdplatser. I Östhammar i Uppland finns inget sjukhus, men  där finns Östhammars akutmottagning, som är en del av primärvården och där Anna-Karin Bodén är sektionschef.

Anna-Karin blev färdig sjuksköterska i december -94 och började på Östhammars akutmottagning bara en månad senare. Sedan dess har hon varit kvar, även om hon under den här tiden även arbetat extra på vårdcentralen i kommunen, inom geriatrisk rehabilitering och på barnspecialistmottagningen. Anders Bratteby är allmänläkare och har arbetat extra på Östhammars akutmottagning under de senaste trettio åren. Sedan två år arbetar han heltid där, dagtid måndag till torsdag med en del jourpass därutöver.

Anna-Karin och Anders kommer till SWEETs för att berätta mer om hur man bedriver akutsjukvård med begränsade resurser. Här nedan förklarar de hur det fungerar. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet.Bild 6

 – Vad är då en akutmottagning i primärvården? Vad är skillnaden mot en närakut?

– Vi har öppet dygnet runt och tar emot hela patientpanoramat, allt ifrån lättare akuta åkommor till livshotande tillstånd och hjärtstopp. Ambulansen kommer i stort sett in med alla patienter, beroende lite på var i kommunen de befinner sig. De kan komma in med svårt sjuka patienter för att påbörja behandling, till exempel vid sepsis. Vi på akutmottagningen blododlar och ger antibiotika och vätska. Vår läkare ordinerar läkemedel som kan bli aktuellt för ambulanspersonalen att ge under bilfärden till Uppsala. Patienter som uppenbart behöver en högre vårdnivå, som vid pågående hjärtinfarkter, stroke, multitrauma eller starkt misstänkta höftfrakturer, kör ambulansen direkt till Akademiska sjukhuset i Uppsala.

När det gäller frakturer slutbehandlar vi de flesta själva förutom de som kräver specialistbedömning och eventuell operation. Vi tar hand om alla akuta frakturer  i kommunen, röntgar, reponerar och lägger gipsskena, men inte cirkulärgips. Sedan följer vi upp patienten med återbesök för kontroll och senare avgipsning.

Precis som alla andra akutmottagningar får vi ta hand om de patienter som kommer, vilken kan innebära allt från förlossning till akut psykisk bedömning. Vi har också möjlighet att skicka ut sjukvårdsgrupp.

– Har ni möjlighet att observera patienter eller lägga in dem för behandling?

– För patienter som behöver basal slutenvård, har vi en avdelning kallad Närvårdsenheten med 18 plaster. Den drivs av kommunen och där kan vi lägga in dygnet runt, vilket innebär en enorm avlastning för Akademiska sjukhuset. Där kan vi lägga in patienter med till exempel infektion, nedsatt allmäntillstånd eller frakturer som bedöms kunna vänta tills röntgenavdelningen öppnar nästa dag. Här kan vi också lägga in patienter för observation.

– Hur stor är akutmottagningens verksamhet och hur är den bemannad?

– Vi har ungefär 30 patienter per dygn, det vill säga 11 000 besök per år. Sommartid ökar befolkningen i kommunen rejält och då kan vi ha upp mot 40 patienter per dygn. Tidigare bemannade läkarna på  Östhammars vårdcentral akutmottagningen dagtid, då vi tillhörde husläkarmottagningen och på jourtid, kl 17-08, var vi en akutmottagning för alla inom kommunen. Att Anders började på heltid i februari 2012, innebar ett lyft för hela verksamheten. Nu har vi en läkare som engagerar sig i akutsjukvård, vilket innebär snabbare beslutsvägar, kontinuitet och att det är enklare att skapa riktlinjer och rutiner för jourläkare.

Det pågår en utredning kring i vilken form Östhammars akutmottagning ska bedrivas i framtiden. Detsamma gäller Tierps akutmottagning som har en liknande organisation. Vår önskan är att vi ska vara kvar under primärvården. Akutmottagningarna Tierp/Östhammar har alltid varit i blåsväder och i ett konstant tillstånd av “att vara eller icke vara.” Utredningen sattes i gång våren 2011 och pågår fortfarande, men det är beslutat att vi ska bedriva akutsjukvård dygnet om och bara ta hand om akut sjuka patienter.

Tidigare var det under dagtid bara en sjuksköterska i tjänst, men i september 2012 rekryterades fyra nya medarbetare, så att vi nu är minst två sköterskor i tjänst dygnet runt, en sjuksköterska och en undersköterska. Det är alltid bara en läkare i tjänst. Dagpasset avlöses av en nattjour som arbetar 17-08.

– Finns det patienter ni skulle kunna ta hand om med utökade resurser?

– Ja! Idag har vi bara tillgång till röntgen på vardagar, kl 8-16.30. Det innebär att patienter med misstänkta frakturer som inte kan vänta till nästa dag, skickas till Akademiska. Vi måste också skicka lätt kontaminerade patienter, t ex av tårgas. Eftersom kärnkraftverket i Forsmark ligger nära oss, skulle vi gärna vilja ha resurser för att ta hand om kontaminerade patienter och därmed ytterligare kunna avlasta Akademiska.

Leave a Reply