Datajournal för akutanteckningar – en möjlighet att påverka

David Fagerberg, ST-läkare i akutsjukvård i Sundsvall, vill ta upp frågan om akutjournalen på SWEETs

Populärt från företag just nu, och troligtvis på väg in på de flesta akutmottagningar, är digital akutliggare samt digital akutjournal. Idag finns det både enkla och avancerade akutliggare och i framtiden kommer troligtvis liggaren sitta ihop med akutjournalen.

För er som inte stött på en digital akutliggare är detta i sin enklaste form helt enkelt en lista på de patienter som befinner sig på akutmottagningen just nu. I den enkla variant som finns på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand ser man tydligt bl.a. triagenivå (färg), om patienten är påtittad av läkare, vem som är ansvarig läkare och sjuksköterska, hur lång tid patienten har varit på akutmottagningen, när patienten gick och kom tillbaka från röntgen, samt en liten ruta där man kan skriva kort varför patienten är där (SBAR). Allt detta går att ändra från samtliga datorer med programmet, samtidigt.

Idag finns det både färdigutvecklade digitala akutjournaler i Sverige som har genomgått piloter men även system som är under utveckling. Alla har sina fördelar och nackdelar. Självklart ska man diskutera funktionalitet, t.ex. med tanke på allt fler överrapporteringar – kan flera läkare vara ansvariga för samma anteckning? Vad vi som akutläkare vill ha i en journal kommer att vara viktigt när man ska göra en kravspecifikation inför en eventuell upphandling.

Alla datajournaler i Sverige idag har för- och nackdelar. Jag tänkte vi kunde använda detta forum för att diskutera journalerna vi har idag. Vad är bra? Vad är inte bra? Vad saknas för akutläkare? Dela med er av erfarenheter och skicka gärna en bild på ett fiktivt trauma eller larm från er journal så kan vi lägga upp den här.

Här kommer ett exempel från SysteamCross 4 (som kommer bytas ut till efterföljaren i år). Det är inte en autentisk patient, men baserat på vår kliniska erfarenhet.

Bild

Leave a Reply