Från högteknologi till det basala – att bygga broar

Åsa Muntlin Athlin Forskningsansvarig, adjungerad lektor, leg sjuksköterska, spec utb olycksfall- och akutsjukvård Verksamhetsområde akutsjukvård och internmedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Åsa Muntlin Athlin
Forskningsansvarig, adjungerad lektor, leg sjuksköterska, spec utb olycksfall- och akutsjukvård
Verksamhetsområde akutsjukvård och internmedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Detta blir ingen traditionell forskningspresentation utan jag vill väcka nyfikenhet, utmana traditionerna och inspirera till ny forskning, säger Åsa.

Vilka brobyggen är viktigast inom akutsjukvårdsforskning?

En bro som behöver stärkas ytterligare är den mellan professioner. Vi måste forska mer tillsammans, över gränserna, och verka tillsammans när det gäller verksamhetsutveckling, utbildning och forskning. Detta gäller såväl lokala som nationella och internationella projekt. Samverkande enheter måste sluta tänka i stuprör och istället tänka hela vårdkedjan.

Vilka broar tror du blir svårast att etablera?

Det är bron mellan högteknologi och det basala, och i viss mån det vardagliga. Och vi vet idag att det är mycket svårt med implementering, även då det finns entydig forskningsevidens. Inte minst visar trögheten att implementera akutsjukvård som specialitet och sedan som arbetssätt i Sverige detta men också att allt inom akutsjukvård inte bara handlar om livsuppehållande åtgärder.

Har du några tips till nya forskare som hjälpt Dig i Din forskningsbana?

Hm. Jo ensam är inte stark och jag säger väldigt ofta: ’Man kan tänka på olika sätt…’, för att öppna upp för nya tankar. Att kritiskt reflektera är nödvändigt för utveckling och det som leder oss framåt. Mina erfarenheter bekräftar också att målmedvetenhet, envishet och att nätverka är viktiga egenskaper hos en forskare.