Helsingborg kvalar till SIMWARS

För att få ställa upp i simuleringstävlingen på SWEETs ska laget bestå av fyra personer, varav minst en läkare respektive sjuksköterska. Laget ska skicka in en max fem minuter lång video med någon form av undervisninginnehåll. Här är Helsingborgsakutens bidrag!

[kaltura-widget uiconfid=”11958362″ entryid=”0_exwb2d9q” width=”400″ height=”258″ /]

Leave a Reply