Hur tar vi bäst hand om våra stamgäster på akuten?

Jenny Pfolz, sjuksköterska på Sahlgrenska, kommer till SWEETs för att berätta om deras arbete med mångbesökare på akuten.

Vad är en mångbesökare på akuten och varför är de viktigt att identifiera dem?

– Definitionen internationellt och nationellt är patienter med frekventa besök på akutmottagningar, 4 besök eller fler på 12 månader. Det är liten grupp patienter som står för hög konsumtion av vård. Alla medarbetare som jobbar på Akut och Olycksfallsmottagningen (AKOM) vet vilka våra Mångbesökare är, men ingen har hunnit eller vetat vad man skall göra för att hjälpa. Vårt bemötande mot patientgruppen var inte alltid professionellt, så ett av målen med projektet var att öka förståelsen för patientgruppen.

 Är det en homogen grupp, eller finns det några särskilda patientgrupper som riskerar att bli mångbesökare?

– Patientgruppen är inte homogen gällande ålder, bakgrund eller sökorsak. Men återkommande faktorer är ensamhet och avsaknad av en fast läkarkontakt i närhälsan.

Ni har numera ett strukturerat arbetsätt för att ta hand om dessa patienter. Hur ser det ut och vilka är inblandade?

– Innan våren 2013 hade vi på Akut och Olycksfallsmottagningen Sahlgrenska Universitets-sjukhuset inget strukturerat arbetssätt för att ta hand om våra mångbesökare. Det har vi nu. Alla som arbetar på AKOM kan skriva enkla remisser till våra omsorgs-koordinatorer som ringer upp patienten och gör en utökad omvårdnadsbedömning och ser vilka åtgärder som kan hjälpa patienten. Under projekttiden hade vi ett team med kurator och läkare som finns tiden fokuserar vi mycket på personen och dess livssituation och inte så mycket på det medicinska.kvar som konsulter idag. Precis som under projekttiden fokuserar vi mycket på personen och dess livssituation och inte så mycket på det medicinska.

Vilka resultat har ni sett? För patienterna? För personalen?

– Det pågår en kontinuerlig utvärdering, det vi har mätt är hur många besök patienten hade innan de träffade teamet och hur det ser ut efteråt. I dagsläget är det 19 patienter som har 0 besök efter att ha träffat teamet. Genom att informera om patienterna för personalgruppen på AKOM har vi ökat förståelsen och även skapat ett intresse. Samarbetet med tex socialtjänst, kommun och specialistmottagningar har skapat ett viktigt kontaktnät för framtiden.

 

 

 

 

 

Leave a Reply