Ilia Brooke – Ha tålamod, var envis och skratta mycket!

ilia-brookeIlia Brooke  är ST-/underläkarchef slutenvård och studierektor akutsjukvård, sedan 2014, på Karolinska Huddinge men hon är själv inte akutläkare utan specialist i internmedicin.  Ilia har dock jobbat på akutmottagningen sedan termin 10 på läkarlinjen och hoppas få ST i akutsjukvård 2018..! Jag har haft en del kontakt med Ilia det senaste året och bestämde mig för att ställa några frågor till henne eftersom hon har byggt upp ett så välfungerande ST-program och dessutom effektivt uppmuntrar sina ST-läkare att föreläsa på ST-dagen på SWEETs.

 

Hur har ni lagt upp ST-undervisningen i Huddinge? Har upplägget förändrats något sen ni drog igång?

Eftersom vi är unga som klinik, numera Funktion och endast haft ST-läkare med akutsjukvård som bas sedan förra året så är vi fortfarande i uppbyggnadsfasen. Där jag som studierektor inte är rädd att pröva olika utbildnings- och undervisningsformer, vilket gör att det ändras kontinuerligt. Hittar vi något som fungerar så ger vi det en chans. Upplägget har ändrats helt sedan start!

Just nu har vi akutsjukvårdsutbildning cirka en gång i månaden som ska täcka stora delar av målbeskrivningen när ST-läkarna gjort alla moduler. Den utbildningen är framtagen av Katrin Hruska och Patrik Söderberg tillsammans med flera utbildningsintresserade i Stockholmsområdet. Den utbildningen hoppas jag att vi kan förvalta väl tillsammans och ha som en bra grund för ST-läkarna att stå på. Det kompletterar vi med ytterligare mera specifik undervisning som till exempel ortopedi och ultraljud.

 

Vilka är dina främsta tips till andra studierektorer som är nya på jobbet eller håller på att starta upp en ny ST-utbildning?

Tålamod, envishet och att ha nära till skratt…. Det blir inte alltid som man tänkt sig….

Lär känna dina studierektorskollegor på de andra klinikerna, ett bra samarbete emellan oss studierektorer tjänar alla på.

Fixa själv eller om du har lyxen att ha administrativt stöd som kan fixa alla ST-läkarnas sidoplaceringar. Finns inget värre som studierektor att ha tiotals samtal från ST-läkare som behöver plats. Dessutom är det för dig lättare att koordinera placeringarna så att inte alla ST–läkare är borta samtidigt om ni har flera.

Går det att koordinera särskilda placeringar studierektorer emellan i en region är det ännu bättre så att man slipper slåss om placeringar. Dessutom kan man hjälpas åt med utbildningen och slipper uppfinna hjulet på nytt varje gång.

 

Vad har ni i Huddinge gjort för att få iväg era ST-läkare på SWEETs? Får alla ST-läkare som vill åka eller ställer ni några krav?

Vi har gjort reklam för SWEETs som en fantastisk möjlighet att lära sig massor på kort tid, förutom att man samtidigt får enormt mycket inspiration och träffar trevliga kollegor! Plus att man får sjunga på kareoken 🙂

Vi har schemalagt så att de kommer iväg och ser till att våra ”yngsta” kollegor får företräde, tyvärr har vi inte kunnat schemalägga så att alla kommit iväg , men många.

Krav att man presenterar under ST-dagen, förhoppningsvis även postrar i framtiden.

 

Vad tycker ST-läkarna om det upplägget?

Förra året var andra gången vi ställde kravet på presentation och du får nog fråga dem, men det var nog skräckblandad förtjusning till en början! Nu, upplever jag att de är nöjda att de presenterade, tröskeln till att sedan ställa sig och undervisa hemma blir lägre.

 

Vad gör du själv helst när du är på SWEETs?

Önskar att jag kunde dela mig i flera för att kunna gå på allt! Framför allt var ST-dagen och pre-courses mycket givande. Pubarna förra året var mycket lyckade, inte bara socialt utan också för att man kom närmare föreläsarna och kunde interagera och diskutera på ett trevligare sätt.

 

Finns det något du saknar eller något du skulle vilja ha mer av på SWEETs?

Ja, ett forum för unga ST-läkare att diskutera det som är viktigt som ny ST-läkare i en ung specialitet, är därför glad att ni ger den möjligheten under 2017. Även glad att möjlighet ges att göra deltentamina under SWEETs.

Saknar att vi i SWESEMS olika nätverk inte träffats under SWEET’s tidigare, är egentligen ett ypperligt tillfälle.

Två av våra yngsta ST-läkare gick en kraschkurs för nya ST under EUSEM i år, med tanke på att vi är en ny specialitet och har många nya unga kollegor vore det fantastiskt om vi kunde ha en sådan pre-course.

 

Jag har hört att ni satsar på fellowships i Huddinge. Det låter jättespännande! Kan du berätta lite om det?

Vi har utlyst fyra fellowshiptjänster som är utformade som projekt i ett år vardera. Inriktningarna är ultraljud, in-situ simulering, prehospitalt omhändertagande och ledningsfunktion.

Meningen är att specialisten ska få fredad schemalagd tid för undervisning och vidareutveckling inom dessa ämnen samtidigt som hen fördjupar sig själv inom fältet. Det ingår även möjlighet att bara arbeta dag/kväll i två av tjänsterna och för alla att få möjlighet att åka iväg på konferens eller kurs som är relevant för området samt utveckla ett forskningsprojekt under året.

Så vitt jag vet finns inte sådana tjänster någon annanstans i landet och vi har tagit fram dem med inspiration från bland annat kollegorna i Wales. Vi gör det även för att markera att vi är dedikerade och måna om att skapa de bästa utbildningsförutsättningar vi kan för de nya ST-läkarna i akutsjukvård på kliniken. Nu när vi dessutom har möjlighet att skapa en utbildning från scratch i en helt ny specialitet.

 

 Vi ses på SWEETs17!

 

Av: Jonas Willmer