In Situ Simulering – Mer än bara utbildning

– A är klart, B är bra och nu går jag vidare till C, säger AT-läkaren högt och tydligt till sina medspelare efter att ha undersökt dockan på britsen. Det som för några år sedan var ovant och smått pinsamt, har blivit en naturlig del av utbildningen för både läkare och sjuksköterskor. I simuleringsövningar tränar vi på att få struktur i vårt akuta omhändertagande. Vi tränar på att kommunicera och interagera inom vår grupp, för att förbereda oss inför att ta hand om svårt sjuka patienter. Större sjukhus har ofta simuleringscentra med avancerade dockor dit man går för att träna.

In-situ simulering är annorlunda. Inte bara för att det utspelas på plats i de lokaler där man arbetar till vardags, med arbetskamrater man känner väl och samtidigt som den ordinarie verksamheten pågår runt omkring. In-situ simulering är inte bara ett utbildningstillfälle, utan ett sätt att testa hur processerna fungerar i verkligheten. Finns den utrustning man behöver på rätt plats och vet akutlaget hur den ska användas? Är vårdprogrammet lättlästa och uppdaterade? Hur fungerar kommunikationen med kolleger som kommer och hjälper till från andra kliniker?

Med små medel kan dessa övningar göras till en integrerad del av verksamheten på akuten. Det kan användas för att lära av våra misstag, genom att använda verkliga patientfall där något inte fungerat optimalt. Jesse Spurr är speciaslituttbildad sjuksköterska i intensivvård från Australien och arbetar som utbildare av både läkare och sjuksköterskor. På SWEETs ansvarar han för endagskursen In Situ simulering, den 15 mars och under själva konferensen talar han om hur han fått tänka om i sin roll som sjuksköterska i arbetet med svårt sjuka patienter. Det handlar om kognitiva modeller som är centrala för alla som arbetar i den akut miljön och något vi utvecklar genom att simulera situationer där vi lär oss att tänka strukturerat under stress.

På ett av sjukhusen Jesse arbetade skulle akutläkarna ta över ansvaret för barnakutsjukvården. Hans föreläsning Using simulation to prepare for change, handlar om hur man förberedde sig för att ta det ansvaret. För att erbjuda god och säker vård räcker det inte att de inblandade individerna har rätt kompetens. Det krävs att systemet är förberett för de olika situationer som kan uppstå.

Här finns en intervju med Jesse av Katrin Hruska.

https://www.youtube.com/watch?v=RiclwgWj3z0