Look out for the zebras of ECG interpretation!Look out for the zebras of ECG interpretation!

Från  Sydafrika kommer Sa’ad Lahri, Kamil Vallabh och Jacques Malan, för att lära oss allt om akut EKG-tolkning. De arbetar i Kapstaden och har förstås också en hel del att berätta om hur akutsjukvården fungerar där.

Sa’ad Lahri, Kamil Vallabh and Jacques Malan are Emergency Physicians in Cape Town, South Africa. They are bringing their ECG course to SWEETs.