Målet är 80% specialistsjuksköterskor på akuten

untitledSjuksköterskor på akuten har alltid tagit ett stort ansvar för vården. De har, förutom att tillsammans med undersköterskorna, vara den fasta punkten på akuten, introducerat och stöttat oerfarna läkare under utbildning. Det är en något märklig konstruktion, där läkaren haft det medicinska ansvaret, medan sjuksköterskan varit den som känt till rutiner kring handläggningen. Med akutläkare blir organisationen annorlunda. Man skulle kunna tro att det innebär mindre ansvar för sjuksköterskorna. Erfarenheterna från Linköping, som är det sjukhus som har den mest utvecklade akutläkarorganisationen i Sverige, är dock snarare det motsatta. Här är utvecklingen av akutsjuksköterskornas roll en central del i verksamheten. Erika Hörlin och Karin Moscicki, specialistsjuksköterskor i akutsjukvård och blivande Nurse Practitioners, berättar om hur det fungerar.

 

I Linköping finns ett antal behandlingssjuksköterskor som självständigt handlägger hand- och fotledsfrakturer samt sårskador på bål och extremiteter. De arbetar efter PM och om något hamnar utanför deras kompetensområde samråder de antingen med ledningsläkaren eller lämnar över till ett av teamen. Behandlingssjuksköterskorna har en internutbildning, deras funktion är inte kopplad till någon specialistutbildning.

Vi är fyra färdiga specialistsjuksköterskor i akutsjukvård och flera andra har specialistutbildningar som iva eller anestesi. Två av oss går nu och läser vidare till NP (Nurse Practitioners) på halvtid. Till våren får vi ytterligare 5-6 nyexade akutspecialister och det är ytterligare några på gång som blir klara senare. Linköpings lednings tanke har hittills varit att alla ska känna att man kan utvecklas som sjuksköterska hos oss, bland annat på följande sätt:

1) Målet är att 80% av alla 20160117_151013sjuksköterskor ska vara specialistsjuksköterskor, helst i akutsjukvård. Därför kan inte alla ha nya exklusiva arbetsuppgifter utan det krävs specialistkompetens för att utföra akutsjuksköterskans arbetsuppgifter på ett säkert och kvalitativt sätt. För det finns en nationell kompetensbeskrivning. Om nästan alla är specialistutbildade görs det säkrare bedömningar, snabbare och mer underbyggda beslut, större säkerhet i akuta situationer, omvårdnaden för akutpatienten blir bättre och fler kan handleda ovana kollegor. Vi arbetar ju i team med undersköterska, sjuksköterska, läkare och ibland även sekreterare hos oss. Eftersom vi arbetar nära varandra kan det innebära att vi som sjuksköterskor helt sköter en patient om det faller inom ramen för vår kompetens, men i de flesta fall handlägger vi den ihop. Det gäller att nyttja varje persons kompetens i varje situation och om nästan alla sjuksköterskor är specialistutbildade, kan vi vara ännu mer flexibla i teamarbetet.

2) Alla vill inte läsa vidare, men gärna utvecklas kliniskt. Så startade behandlingssjuksköterskemottagningen. De flesta har dessutom ansvarsområden att jobba med, ofta erbjuds utbildningar eller roliga samarbeten i samband med dessa.

3) Behandlingssjuksköterskorna har varit ett lyckat grepp, med ytterligare kunskap och kompetens skulle sjuksköterskor kunna handlägga andra patientgrupper helt självständigt, som Nurse Practitioners gör i till exempel Storbritannien och Nederländerna. En sådan utbildning finns i Linköping, fast med inriktning kirurgi. Våra chefer diskuterade med lärosätet och vi fick också gå den eftersom vi ju har kirurgiska patienter och utbildningen visade sig passa oss perfekt, med ett bredare anslag än bara kirurgi. Tanken med oss är att vi självständigt ska handlägga vissa patientgrupper, men som alltid med stöd från ledningsläkaren om det behövs. Vi ska dessutom arbeta med hemskrivningssamtal vid behov, ni vet de där patienterna som väntar i ett par timmar extra för att läkaren måste prioritera annat. Vår roll blir helt enkelt att jobba för bättre flöde och ökad kvalitet. Tanken är att detta ska vara så kallad spjutspetskompetens, och vi räknar med att bli 4-5 stycken i slutändan.

Akutsjukvård är ett teamarbete och genom att kombinera teamen så att till exempel AT-läkare får arbeta med erfarna sjuksköterskor och undersköterskor, flyter arbetet bättre. Jag är också stolt över att så många av våra undersköterskor får åka och utbilda sig till gipstekniker, vilket ökat kvalitet på gipsning med allt runt det.

Erika och Karin ansvarar, tillsammans med Cecilia Nordius, för kursen Avancerad Specialistsjuksköterska på Akutmottagning. http://sweets.nu/wp-content/uploads/2015/12/advanced-nursing-practice-at-the-emergency-department-3.pdf