Myt 1: Vin Diesel och Urinstämmor

Här är årets första bidrag till tävlingen!

Myt 1 - Kan det verkligen stämma

Myt 1: Man ska inte tömma urinstämmor för snabbt 

a.k.a. kan det verkligen stämma? 

Bakgrund

* Ok, lägg in honom på 4:an.

* Nej, Vin Diesel med urinstämman ligger där.

* Men om vi bara väntar på krea:t så kan han sitta i väntrummet.

* Nej, jag tömmer blåsan långsamt, så det kommer ju ta ett tag. Han hade ju över 2 liter i blåsan.

* Och?

* Jag vill ju inte att han ska börja blöda eller få blodtrycksfall!

Alla erfarna rävar på akuten vet det här. Man ska aldrig tömma en stor urinstämma alltför snabbt. En snabb tömning kan orsaka blodtrycksfall, blåsskador och även hematuri. Varningen återfinns i artiklar (Perry 2002, Fontanorosa 1988, Mitchell 1984), böcker (Gray 2000) och kan höras på akutmottagningar runtom hela Sverige. Men är det verkligen farligt?

Metod

En PubMed-sökning gjordes september 2015 med sökfrasen ”urinary AND retention AND decompression”. Endast kliniska studier, reviews, metaanalyser och guidelines inkluderades i sökningen.

Resultat

Sökningen gav 34 artiklar, varav 6 var relevanta.

* 1997 Nyman et al: Litteraturgenomgång.  Avlastning av urinstämma orsakar en tillfällig blodtrycksdipp som saknar klinisk relevans.  Författarna rekommenderar snabb tömning då det är säkert, enkelt och effektivt.

* 2001 Curtis et al: Ostrukturerad litteraturgenomgång. Hittar inga RCTer som jämför snabb och gradvis tömning. Hittar ej heller studier som stödjer att gradvis tömning är bra. Rekommenderar snabb tömning.

* 2006 Fitzpatrick et al, 2008 Selius et al: Ostrukturerade litteraturgenomgånger som bägge rekommenderar snabb tömning.

* 013 Boettcher et al: Randomiserad kontrollerad studie (!) på 294 män som hade urinstämma. Man såg ingen fördel med gradvis tömning och rekommenderar därför snabb tömning.

* 2014 Marshall et al: Ostrukturerad litteraturgenomgång (skrevs innan Boettcher publicerades). Rekommenderar snabb tömning baserat på Nymans studie.

Diskussion

Vi lägger in cirka 2 200 urinstämmor i Sverige varje år, och möter uppskattningsvis 11 000 sådana patienter på akuten. Om 60% av urinstämmorna töms långsamt (med 25 minuters genomsnittlig extra observationstid),  medför det att patienter tillbringar mer än 100 dygn helt i onödan på våra akutmottagningar – och att andra patienters tid till rum/bedömning förskjuts med upp till 100 dygn utan några som helst fördelar.

Vi kommer dessvärre alltid att ha resursbrist på akuten. Vi gör oftast rätt saker, men vi måste också börja göra rätt saker på rätt sätt.  Nästa gång någon säger att ”så där får man aldrig göra”, tänk ”kan det verkligen stämma?”.

Och nästa gång du ser en urinstämma – tänk Vin Diesel.

Tänk Fast & (kanske inte fullt så) Furious.