Myt #2 Man får aldrig lägga fingerblockader med adrenalin i lokalbedövningen

BAKGRUND

Patienter med sårskador på fingrarna kommer ofta till akuten. För att rengöra och suturera adekvat krävs bra bedövning. Vanligtvis läggs en fingerblockad med xylokain eller dylik lokalbedövning. Man får under läkarutbildningen, AT och även under klinisk tjänstgöring höra att det är farligt att lägga fingerblockader med adrenalin, då det finns risk för kärlspasm och fingernekros även hos kärlfriska patienter. Stämmer detta verkligen?

 

METOD

 1. Handuppräckning på morgonmöte där nästan alla av ~15 läkare höll med om att det är farligt att använda adrenalin i fingerblockader
 2. PubMedsökning: ((“epinephrine”) OR “adrenaline”) AND “digital block”.

 

RESULTAT

Sökningen gav 14 studier, varav 7 var irrelevanta för frågeställningen. De återstående 7 bestod av:

 • 3 prospektiva studier:
  • Wilhelmi et al 2001: Prospektivt randomiserad dubbel-blindad studie. 60 fingerblockader med och utan adrenalin. Adrenalingruppen hade minskad risk för blödning och minskat behov av fingertourniquet.
  • Altinyazar et al 2004: Prospektiv studie. 24 patienter fick blockad med adrenalin. Ultraljud visar att adrenalin-inducerad vasokonstriktionen går över inom 60-90min.
  • Altinyazar et al 2010: Prospektiv kontrollerad studie. 44 pat med nageltrång som fick blockad med och utan adrenalin. Adrenalingruppen behövde mindre bedövningsvolym. Inga komplikationer.
 • 1 retrospektiv studie:
  • Chowdry et al 2010: Retrospektiv review av 1111 patienter som under 7 års tid som fått adrenalin. Inga komplikationer.
 • 3 reviews:
  • Wilhelmi et al 1998: Review. Genomför 23 fingerblockader med adrenalin utan komplikationer.
  • Katis 2003: Review. Diskuterar Wilhelmi-studierna ovan samt Syliadis ’98 och Denkler ’01.
  • Harness 2009: Review. Diskuterar Wilhelmi samt Lalonde ’05 (multicenterstudier med 3000+ pat som fått fingerblockader utan komplikationer).
  • I samtliga av reviewartiklarna hittar författarna inget stöd för att adrenalin är farligt i fingerblockader hos friska.

 

DISKUSSION

Det verkar inte finns något i den moderna medicinska litteratur som stödjer att adrenalin är farligt i fingerblockader hos kärlfriska individer. Tvärtom finns det många studier som påvisar snabbare anslag och längre duration av analgetika. Dessutom kan man ana handkirurgernas frustration mellan raderna över att denna missuppfattning kvarstår. Så varför finns denna myt?

 

Det finns 21 fallstudier från början av 1900-talet som beskrev fingernekros i samband med en fingerblockad där adrenalin användes. Senare reviews (t.ex. Denkler ’01) demonstrerar hur samliga av dessa fall hade många potentiella confounders. Exempel på detta är adrenalin som spätts för hand, stora injektionsvolymer, förlängd användning av tourniquet, varma bad och pågående infektion. Inga fingernekroser finns rapporterade sedan industrin började producera bedövningsmedel med maskinellt utspädd adrenalin.

 

Denna review är kort och begränsad i djup, men slutsatsen är identisk med den som Mohan et al kom fram till i sin systematiska review 2007:

” In the absence of underlying vascular compromise, epinephrine (1:200 000 to 1:100 000) is safe to use in digital blocks along with local anaesthetics.”

 

Leave a Reply