Myt 2; Mångalen eller bara galen?

untitled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myt: Det är alltid galet på akuten när det är fullmåne.

Bakgrund:

Du har just gått på din nattjour och det har varit lugnt hela dagen får du höra. Plötsligt slår Rakel igång larmet och din natt har börjat med ett larm, intox, såklart. Några timmar in i jouren och flera konstiga larm senare nämner en kollega att ”det måste vara fullmåne”.

Stämmer det verkligen att vi folk blir galnare och sjukare när det är fullmåne? För visst har vi alla upplevt den natten och då var det väl fullmåne?

Metod: Pubmed sökning oktober 2015 med frasen ” the full moon lunar cycle emergency room”

Resultat: 15 artiklar varav 10 relevanta eller som jag fick tillgång till.

Duvdevani SI 2014 hittade ingen korrelation mellan måncykeln och näsblödningar

Kazemi-Bajestani SM 2011 tittade efter akutbesök på psykakuten, inläggningar och aggressivt beteende. De fann ingen statistisk signifikant korrelation men tyckte ändå att siffrorna var högre vid fullmåne.

Calver LA 2011 undersökte om det fanns en association mellan extrem beteendestörning och fullmåne. Utav 91 patienter med våldsamt beteende under en månads tid så var 21 vid fullmåne, dubbelt så många som vid de andra månfaserna!

McLay RN 2006 gick igenom 8473 inläggningar mellan 1993-2001 och fann ingen skillnad mellan olika månfaser. De gick även igenom 1909 akuta psykiatriska besök mellan 2002-2003 och tittade efter om fler sökte och inte bara lades in, och även där fann man ingen skillnad mellan de olika månfaserna.

Polychronopoulos P 2006 en retrospektiv genomgång av alla neurologiska patienter på en akutmottagning från 1999 till 2003 där man försökte hitta en association mellan månfaser (uppdelat i 4) och kramper. 859 patienter lades in för kramper under den tiden och signifikant mängd av dessa var vid fullmåne. (Fick dock inte tillgång till hela studien för att veta exakt vad signifikant betyder)

Zargar M 2004 försökte slå hål på den antika hypotesen att månen ökar skador och då i sin tur besök på akuten. De tittade på hela 58000 (!) patienter under en 13 månaders period. De fann ingen positiv korrelation mellan fullmåne och ökad mängd trauma, våld, självmord eller sjukare traumapatienter.

Alves DW 2003 en retrospektiv analys av en databas för akutmottagningar (7 st) över en 11 års period (1988-1998) och tittade efter HLR-patienter. Av 2,3milj besök så hade 6827 genomgått HLR. De fann inte att det fanns fler fall under fullmåne MEN att det fanns 6,5 % färre HLR fall vid nymåne.

Butler S 2003 tittade efter relationen mellan fullmåne och ansiktsskador och de kunde inte bevisa ökade fall.

Núñez S 2002 fann ingen korrelation mellan misshandelfall på akuten och de olika månfaserna.

Thompson DA 1996 tittade retrospektivt på en akutmottagning under en 4 års period (150999 pat) och fann ingen skillnad mellan fullmåne och andra dagar gällande antal patienter som kom till akuten, kom med ambulans, inläggningar, eller inläggningar på högre vårdnivå.

Diskussion: Det har hittills inte kunnat bevisa att det är mer kaos på en akutmottagning vid fullmåne, än.