Nu finns anmälningslänken till SWEETs16 uppe på hemsidan www.sweets.nu.

Hej!

Nu finns anmälningslänken till SWEETs16 uppe på hemsidan www.sweets.nu.

SWEETs är ett viktigt instrument i den långsiktiga uppbyggnaden av vår specialitet. Därför har nästa års konferens ett starkt fokus på forskning. Ska vi vara en etablerad specialitet om tio år, måste vi stärka akutforskningen och locka till oss många fler forskare. Jag är väldigt glad att vårt forskningsutskott växer sig allt starkare och tar mer plats på SWEETs. Vi har också prominenta utländska gäster till SWEETs, såsom Graham Colin, editor för European Journal och Emergency Medicine och Stevan Bruijns, editor för African Journal of Emergency Medicine och Heather McClelland, editor för International Emergency Nursing, Jag hoppas att ni uppmuntrar era ST-läkare att passa på att skicka in abstracts från sina ST-arbeten!

Inför SWEETs har vi en endagsworskhop i forskning inom akutsjukvård för de som redan har påbörjat sin forskarbana.

Ett annat tema på SWEETs16 är prehospital akutsjukvård. När vi bygger vår specialitet måste vi se till hela vårdkedjan. Därför har vi också en tvådagars kurs i prehospital akutsjukvård inför SWEETs. Den är avsedd för specialister eller erfarna ST-läkare och är också en fördjupning i critical care, som man har nytta av i sitt arbete inne på sjukhuset.

Vi ger också en endagarskurs i in-situ-simulering för läkare och sjuksköterskor. Simulering i vardagen är ett utmärkt sätt att utvärdera och säkra kvaliteten i våra akutprocesser och också värdefullt för samarbetet med andra specialiteter. Jag är övertygad om att det kommer att vara en integrerad av verksamheten framöver.

Akutsjuksköterskornas kompetens och roll i akutsjukvården har en enorm betydelse för etableringen av akutläkare. Vår utveckling går hand i hand och därför är programmet avsett att passa både läkare och sjuksköterskor. För att ytterligare stärka akutsjuksköterskorna har vi en särskild endagarskurs för dem med två Advanced Nurse Practitioners från Storbritannien.

Både läkare och sjuksköterskor har glädje av tvådagarskursen i akut EKG-tolkning som våra tre akutläkare från Sydafrika har tagit fram.

Torsdag 17 mars har vi samlat utvecklings- och utbildningsfrågor för att underlätta för de chefer som bara har möjlighet att medverka en dag. Om Ni vill ha ett kortare eget möte finns det möjlighet för det. Vi har tillgång till flera lokaler.

Överhuvudtaget finns det fantastiska förutsättningar för formella och informella möten på SWEETs16. Eftersom det ligger ca 50 min utanför Stockholm har vi inkluderat övernattning i konferensavgiften så att vi kan sprida ut programmet över dagen. För 7000 kr + moms ingår tre dagars konferens, två övernattningar och samtliga måltider.

För att skynda på etableringen av akutläkare och akutsjuksköterskor behöver vi starka nätverk och gott samarbete över hela landet. Därför är SWEETs det viktigaste mötet att åka på.

Varma hälsningar,

Katrin Hruska