Omkring 170,000 barn söker akutmottagning pga skador varje år.

VDVictoria Dixon är utbildad barnläkare i England med intresse för akutsjukvård. Hon arbetar på Astrid Lindgrens Barnsjukhus som ledningsläkare på akuten. Victoria är mycket intresserad av akutsjukvård av barn och särskilt av att försöka utveckla detta till en egen specialitet. Hon kommer till SWEETs för att tala om trauma hos barn.

Som akutläkare ser man många barn som skadat sig, men få som är allvarligt skadade. Hur se skadepanoramat ut i Sverige, kan du beskriva vilka typer av allvarliga skador som förekommer och hurpass vanliga de är?

Traumastatistiken ligger lite efter just nu. ALBs statistik för 2013 visar att vi fick 341 barntrauma larm (prio 1-3) där 14 barn hade allvarliga skador (ISS> 15) och 4 avled.

Vi ser mest fallskador, ofta i samband med idrott men även lek. Just nu är det mycket pulkaskador. Dessutom ser vi trafikskador av barn i bil, påkörda av bil och cykelolyckor.

I landet tittar man på skador som innefattar olyckshändelser men även avsiktligt trauma som våld och självskada. Omkring 170,000 barn söker akutmottagning pga skador varje år. Av dessa blir 18,000 inskrivna på sjukhus och 71 barn avlider, hälften pga oavsiktlig skadehändelse.

Vanligaste orsaken är falltrauma och vanligaste skadorna är extremiteter och huvudskador. Av allvarliga skador är huvudskador vanligast.

Tycker du att vi har tillräcklig beredskap för att ta hand om dessa barn genom hela den akuta vårdkedjan (från larm till akutmottagningen och eventuellt vidare till högre vårdnivå)? Vad kan vi göra bättre?

Generellt är omhändertagandet adekvat om barnet inkommer på larm med ambulans. Där det kan fallera är när barnen kommer in med föräldrar och man missar att allvarliga skador kan ha skett.

Vad är det viktigaste budskapet i din föreläsning?

Viktigaste budskapet i min föreläsning är skillnaderna mellan barn och vuxna och att man ska vara uppmärksam på detta när de kommer till akuten efter trauma.