Så fungerar Sveriges största internetsida med medicinska vårdprogram.

Internetmedicin behöver ingen vidare beskrivning. Det är få som inte direkt tänker på samlingen av medicinska vårdprogram på www.internetmedicin.se  Åtminstone ett av universitetssjukhusen har utarbetat vårdprogram, där flera av referenserna är just länkar till denna hemsida. 

Steven Shev, VD för Internetmedicin, kommer till SWEETs för att berätta mer om webbplatsen som lockar osannolika 260 000 besök per vecka.

Vem startade Internetmedicin och varför?

 Vi var tre läkare och två webbutvecklare som grundade Internetmedicin.se 1999, säger Steven. Syftet var att bygga upp en oberoende tjänst som tillhandahöll samlad, lättöverskådlig och uppdaterad information om handläggning och behandling av sjukdomstillstånd som läkaren möter i sin vardagssituation. Det var viktigt att behandlingsråd skrevs av läkare i Sverige för läkare i Sverige.

Hur ser processen bakom vårdprogrammen ut? Hur kvalitetssäkras de?

– Författarna rekryteras efter förslag från någon i det vetenskapliga rådet, befintliga författare, kollegor eller läkare som arbetar med webbplatsen och får författa ett PM utifrån en mall. Texterna redigeras av läkare med särskilt intresse för medicinsk information och granskas sedan av det vetenskapliga rådet där bland andra en allmänläkare och en specialist inom området som är docent eller professor ingår. Synpunkterna skickas till författaren och när granskare och författare är överens publiceras PM:et.

Internetmedicin_0

Vad ska man göra om man hittar sådant som man tycker är fel i ett vårdprogram?

– Det finns möjlighet för besökare att kommentera varje PM direkt till Internetmedicin. Vi vidarebefordrar synpunkterna till författarna och ändringar sker i samråd med dem. Det är mycket viktigt att eventuella fel åtgärdas skyndsamt. SIFO-undersökningar har visat att besökare har stort förtroende för det som skrivs på webbplatsen och vi försöker i alla lägen att värna om detta förtroende.

Hur ser framtidsplanerna ut?

– Genom åren har internetmedicin.se lanserat flera nya tjänster: icd.nu, mednytt.se, akutbuk.se, lakemedel.info samt iPhone- och androidappar. Samtliga tjänster utvecklas av läkare för läkare för att underlätta i den kliniska vardagen. Vi prioriterar fortsatt utveckling av nya tjänster, förbättring av befintliga webbplatser samt årlig uppdatering av behandlingsinformation. I många år har webbplatsen haft ett videoarkiv med ett 100-tal kirurgiska videor, något som vi gärna vill utöka.

Skärmavbild 2014-01-28 kl. 22.21.46

Kommer det fler vårdprogram inom akutsjukvård?

-Vi har ju redan många inom ämnet, bland andra akuta gynekologiska buksmärtor, akut buk, nedre GI-blödning, akut skrotum, intox – akut omhändertagande och snart kommer förhoppningsvis ett flertal PM om trauma. Det finns också PM om synkope och snart ett om differentialdiagnostik vid medvetslöshet.

Vi vill gärna ha fler symtombaserade PM och översikter med länkar till respektive detaljerade PM. Dessutom saknas ett samlings-PM för olika akuta åtgärder, med kortfattad beskrivning av indikation och länkar till t ex instruktioner för blodgas eller lumbalpunktion.

Jag tänker också att akutsjukvård ska listas som en egen specialitet och att man ska kunna klicka sig vidare därifrån. Vi vill gärna ha vårdprogram skrivna av akutläkare och tar tacksamt emot förslag både på författare och på PM att skriva.

Internetmedicin sponsrar SWEETs med gratis annonsplats och exponering i nyhetsbrevet.

Bild 5

Leave a Reply