SimwarsSimwars

Vi måste öva för de att klara de där riktigt svåra, akuta fallen som lyckligtvis inte inträffar så ofta. Det kräver simulering och teamträning. I Simwars tävlar ni i lag om fyra personer, varav minst en läkare och en sjuksköterska. Det är en sådär härligt oförutsägbar övning, precis som vår vardag på akuten ofta är.

Till er hjälp har ni SWESEMs utbildningsmaterial

Tre lag kommer att tävla mot varandra under konferensen. De gör olika simulerade patientfall, som inte behöver vara likvärdiga i svårighetsgrad. En jury, bestående av representanter från SWESEMs utbildiningsutskott, ger feedback efter att fallet avslutas. När alla lag är färdiga, får publiken rösta på det lag som de tycker gjort den bästa insatsen.

Anmälan:

Ett lag ska bestå av fyra personer, varav minst en sköterska och en läkare. Man representerar sin klinik och det går bra att ställa upp med andra deltagare än de man anmält från början. En klinik får anmäla flera lag, men högst ett lag per klinik kommer att få ställa upp i tävlingen. Anmälan sker till sweets@swesem.org. Sista anmälningsdatum är 20 februari 2014. I anmälan ska, förutom lagets namn, även framgå namnen på deltagarna i laget och vilken klinik man representerar.

Uttagning:

För att kvalificera sig ska laget, tillsammans med sin anmälan, skicka in en video där de visar sin pedagogiska förmåga. Det kan vara i form av en procedur, en teamövning eller någon än mer fantasifull aktivitet. Videon får vara högst fem minuter lång och förväntas också ha ett visst underhållningsvärde. Samtliga videor publiceras på www.sweets.nu. SWESEMs utbildningsutskott väljer ut vilka lag som ska få ställa upp i själva tävlingen. Deras beslut kan inte överklagas, men det är tillåtet att framföra sin kritik personligen under SWEETs.