Certifieringskurs & SWESEMs Specialisttentamen

9-10 mars 2020

SWESEMs utbildningsutskott arrangerar en pre-course för ST-läkare och deras studierektorer/utbildningsansvariga 200309, samt möjligheten att ta deltentamen 1-6 (DT1-6), av specialisttentamen i akutsjukvård 200310.

Kursen och certifieringen äger rum på Södersjukhuset i samband med SWEETs.

Kursen erbjuds upp till 30 ST-läkare och obegränsat antal studierektorer/utbildningsansvariga. ST-läkare som anmäler sig ihop med sin respektive studierektor/utbildningsansvarig prioriteras. ST-läkare som ställer upp för DT1-6, 200310 får förtur och förväntas anmäla vilken DT de önskar cirka en vecka innan kursen. För mer information om specialisttentamen se SWESEMs hemsida.

ST-läkare

Kursen introducerar material som ingår i DT1-6.

  • Du får tips och tricks inför DT.
  • Kursen är framförallt interaktiv/hands-on där ultraljudsträning, simuleringsövning, EKG- och blodgastolkning, inläggning av thoraxdrän med mera ingår.
  • I kursen ingår ett pre-test som hjälper att förbereda er inför DT1-6

Studierektorer / Utbildningsansvariga

  • Lär dig hur specialisttentamen i akutsjukvård är strukturerad.
  • Lär dig hur du kan erbjuda specialisttentamen lokalt.
  • Bli certifierad examinator.
  • Får konkretaråd om hur man utvecklar sin lokala internutbildning och förbereder sina ST-läkare inför specialisttentamen.

Kursavgift

2500 SEK exkl. moms

Schema

 ST-LÄKARESTUDIEREKTORER
8:30-9:00Gemensamt intro
9:00-10:00Station 1Diskussion
10:00-10:30FIKA
10:30-11:30Station 2Diskussion
11:30-12:30Station 3
12:30-13:30LUNCH
13:30-14:30Station 4Rotation mellan stationer (30 minuter per station)
14:30-15:30Station 5
15:30-16:00FIKA
16:00-17:00Station 6Rotation mellan stationer (30 minuter per station)
17:00-17:30Avslutning
17:30-18:30Fritt att pröva övriga scenarion/ställa övriga frågor