SWEETs – för samtalen om en bättre akutsjukvård

Det har varit konstant krisläge i akutsjukvården så länge jag kan minnas. Många har åsikter om varför, men få har varit villiga att göra jobbet. En grupp kunniga, erfarna och engagerade sjuksköterskor och undersköterskor har utgjort grunden och stått för stabiliteten på många akutmottagningar. Jag är övertygad om att deras kliniska blick och antydningar till oerfarna läkare om att något inte står rätt till, har räddat många liv.

Läkarna har varit gästspelare på akutmottagningarna. Arbetat där på undantag och ofta utan det engagemang som krävs för att utveckla verksamheten. Jag tror att det är här vi akutläkare gör den största skillnaden. Akuten är vår arbetsplats och de sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar där är våra närmaste arbetskamrater. Akutsjukvården är helt beroende av att vi har ett välfungerande samspel och tydlig kommunikation.

Därför är vårt nationella möte i akutsjukvård så viktigt. Vi har valt att kalla det SWEETs, Swedish Emergency Medicine Talks, för att betona samtalet kring akutsjukvård. För ett möte är inte en kurs dit man åker och lär sig nya saker. I ett möte bidrar alla deltagare med sina erfarenheter. Jag vill att SWEETs ska vara plattformen för många formella och informella möten om akutsjukvård. För att uppnå det behöver vi ha deltagare från hela landet, från större och mindre sjukhus och från akutmottagningar som varken har akutläkare eller specialistsjuksköterskor. Annars blir mötet inte relevant för stora delar av akutsjukvården.

I lagarbetet på akuten tar vi ett gemensamt ansvar för helheten. Vi ansvarar tillsammans för att uppmärksamma att patienten har ont och får den omvårdnad och den medicinering som lindrar smärta och oro. Det är en gemensam uppgift att identifiera och övervaka svårt sjuka patienter som riskerar att försämras. För det krävs en samsyn. Därför har jag svårt att se tydliga gränser mellan sjuksköterskepunkter och läkarpunkter i programmet. Föreläsningen om palliation på akuten eller suicidbedömning känns lika relevant för båda grupperna. Likaså föreläsningen av Helge Asbjørnsen, norsk anestesiolog, om kontroversen kring att använda halskrage på traumapatienter eller föreläsningarna i hur man tolkar EKG. Sjuksköterskor tar ett stort medicinskt ansvar i akutsjukvården och behöver få utvecklas och stärkas i den rollen. Läkare behöver förstå vad god omvårdnad innebär.

Hittills har vi bara deltagare från 31 av Sveriges 73 akutsjukhus. Visserligen från Kiruna i norr till Lund i Söder, men med stora blanka fält. Jag hoppas att vi kan få en mycket större uppslutning än så.

Katrin HruskaFör ett levande samtal om akutsjukvården måste fler av oss som brinner för akutsjukvården göra våra röster hörda.

Vi ses på SWEETs!

Katrin Hruska,

Ordförande i SWESEM, Svensk Förening för Akutsjukvård