SWEETs stipendier

Utlysning

Med början 2022 har SWESEMs styrelse beslutat att inrätta tre stipendier som är sökbara för föreningens medlemmar. Varje stipendium uppgår till 15 000 kr och är tänkt att fungera som ett bidrag till forskning eller fortbildning. Stipendierna kan ej användas för att bekosta lön.  

Fördelningen för 2024 års stipendier är följande: 

  1. Ett stipendium till specialistläkare för antingen fortbildning/auskultation eller forskningsaktivitet. 
  2. Ett stipendium till ST-läkare för antingen fortbildning/auskultation eller forskningsaktivitet. 
  3. Ett forskningsstipendium för deltagande i vetenskaplig konferens. Detta stipendium kan sökas av både ST-läkare och specialistläkare.

Stipendium 1 och 2 kan användas för t.ex. konferensbesök eller kurs och dess innehåll ska redovisas för kliniken/kollegor i efterhand i form av föreläsning eller utbildningsinsats.

För forskningsstipendiet som används för deltagande i en vetenskaplig konferens är det ett krav att delta i konferensen med ett eget vetenskapligt bidrag. 

För att kunna få stipendium måste din aktivitet som stipendiet avser får ej vara genomförd före SWEETs. Du kan alltså inte söka för redan genomförda projekt.

En ansökan om högst 500 ord inlämnas till SWESEM styrelse via nedanstående formulär senast 29 februari 2024 och stipendiaterna tillkännages i samband med SWEETs konferensmiddag 21 mars. 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  1. Aktuell anställning (arbetsgivare, tjänstetyp, dvs. ST-läkare, specialistläkare etc.)
  2. En kort beskrivning av hur stipendiet ska användas (när? var? till vad?). Om deltagande i konferens planeras, ska länk till konferensens webbsida inkluderas.
  3. Kortfattad budget där totalkostnad för aktiviteten, samt till vilka delar stipendiet kommer att användas. 

Rapportering

Stipendiaterna ska innan nästa SWEETs inlämna en kort, skriftlig redovisning om högst 500 ord där det framgår hur stipendiet har använts till info@swesem.org. Denna redovisning kan komma att publiceras på SWESEMs hemsida.

Ansökan

Vid ytterligare frågor kan du höra av dig till info@swesem.org.