SWEETs16 – det viktigaste mötet för akutläkare och akutsjuksköterskor

Stevan BruijnsBildresultat för clare richmondJesse SpurrRick BodyLinda DykesBildresultat för Christopher Hicks canada

WP_20150319_16_44_38_Pro

På SWEETs vill vi visa upp all den akutsjukvårdskompetens som finns bland akutläkare och akutsjuksköterskor i Sverige. Samtidigt är det inspirerande med röster utifrån och vi även i år en stor andel utländska gäster. Från Sydafrika kommer Stevan Bruijns, editor för African Journal of Emergency Medicine tillsammans med Sa’ad Lahri, Kamil Vallabh och Jacques Malan som alla är chefer för mindre akutmottagningar. Från Australien kommer Clare Richmond, prehospital akutläkare och expert på simulering och Jesse Spurs, sjuksköterska och expert på simulering inom akutsjukvård och intensivvård. Från Storbritannien kommer Richard Body, som är professor i akutsjukvård och en av akutläkarna bakom St Emlyn’s blog och Linda Dykes, akutläkare och allmänläkare med specialintresse för Mountain medicine. Från Kanada kommer Christopher Hicks, akutläkare och traumaexpert.

SWEETs flyttar ut i Stockholms skärgård nästa år. Vi har bokat hela Djurönäsets konferencenter för att Sveriges akutläkare och akutsjuksköterskor ska få träffas under tre dagar. Det blir ett varierat program med två spår varje dag och många möjligheter för mindre möten mellan kolleger från hela Sverige.

Programmet i korthet:

Onsdag 16 mars

Prehospitalt spår:

Den akuta vårdkedjan börjar redan vid samtalet till 112. Hur använder vi den prehospitala vården optimalt? Behövs det läkare prehospitalt och i så fall med vilken kompetens och i vilken roll? Hur kan man utbilda för att möta det behovet?

Akutsjukvård utan blåljus, Vardagsakuten, eller Spåret utan namn:

En stor del av vårt arbete på akuten sker inte på akutrummen och en evidensbaserad ansats är lika viktig där. Vad är egentligen den bästa behandlingen för akut lumbago? Och vad gör man med patienter som söker för högt blodtryck utan symtom?

Geriatrisk akutsjukvård:

Våra äldre har längst väntetider på akuten och är de som lider mest skada. Samtidigt har de ofta diffusa symtom och bakom sökorsaken Sänkt AT kan det gömma sig livshotande åkommor. Vi tar också upp trauma hos äldre.

Tors 17 mars

Forskning inom akutsjukvård

För att akutsjukvård ska bli en etablerad specialitet behöver vi ha starka forskningsgrupper. Det är också genom forskning vi kan få svar på alla de kliniska frågor som fortfarande är obesvarade. Vi vill ge Sveriges forskare inom akutsjukvård en möjlighet att visa upp sig och sin forskning. Vilka är de senaste rönen och hur kan vi bli bättre på evidensbaserad akusjukvård?

Organisation, utbildning, ledarskap och arbetsmiljö

Det går inte bara att byta ut alla i gamla joursystemet mot akutläkare och tro att man ska få en fungerande akutläkarorganisation. Vi måste utgå från patienternas behov och organisera vården därefter. Hur mäter och säkrar vi kvaliteten i akutsjukvården? Och hur ser vi till att läkare och sjuksköterskor orkar arbeta ett helt yrkesliv på akuten? Hur använder vi simulering för att utveckla vården och förbereda oss inför nya uppgifter?

Fre 18 mars

ST-dagen

Succén upprepar sig från 2015, där ett intensivt program om alltifrån huggormsbett och giftsvampar till sömn och jourarbete belystes. Av, för och med ST-läkare i akutsjukvård, men där förstås alla som vill är välkomna.

Akutsjukvård med begränsade resurser

En stor del av akutsjukvården bedrivs på sjukhus och sjukstugor som inte har tillgång till olika konsulter dygnet runt. Det ställer höga krav på akutkompetens. Ultraljud kan och gör spela en stor roll i akutsjukvården, både i glesbygden i Sverige och i traumavården i Sydafrika.