#SWEETs17

Programmet för SWEETs17 börjar ta form. Det är roligt att bygga vidare på lärdomarna från tidigare år och ta med sig det som fungerat samtidigt som vi fortsätter att utveckla det nationella mötet i akutsjukvård.

Vi vill ha kvar det interaktiva; diskussionerna och fördjupningen. ST-läkarna har förstås sitt egna spår: ST-dagen, som varit en succé de senaste åren och lockat många som inte längre är ST-läkare. För övriga ägnas första dagen åt olika workshops inom forskning, utbildning och akut pediatrik. Det kommer också att vara möjligt att göra SWESEMs specialisttentamen.

Den andra dagen blir en stor temadag om trauma. Hur ska vi förbättra traumavården genom att inte bara vara duktiga kliniker, utan även utmärkta ledare, följare, kommunikatörer och logistiker? Det finns mycket som behöver utvecklas på såväl traumacenter som mindre sjukhus och vi vill att SWEETs17 ska vara en plattform för den diskussionen.

Den tredje och avslutande dagen diskuterar vi kognitiva processer och beslutsfattande. Det är också då vi lyfter fram forskningen inom akutsjukvård. Om du inte har ett eget abstract, be dina kolleger att skicka in vad de lärt sig av ST-arbeten eller magisteruppsatser. Du kan också delta med en mythbuster.

Tidigare år har vi försökt att sprida SWEETs innehåll även till de som inte kunnat delta genom olika blogginlägg. För SWEETs17 tar vi det till nästa nivå med en hel FOAMed studio där vi samlar sociala media profiler från Skandinavien för att hjälpa till att sprida materialet genom bloggar och podcasts.

Vi som arbetar med SWEETs brinner för att skapa en rolig och viktig konferens för Sveriges akutläkare och akutsjuksköterskor. Du kan hjälpa oss i det arbetet. Kanske har vi missat något som du tycker att vi behöver ta upp? Kanske vill du ordna ett möte med likasinnade inom ett visst område under konferensen? Det finns fortfarande all möjlighet att påverka genom att lämna en kommentar, på info@swesem.org eller i SWEETs-gruppen på Facebook.

Vi ses på SWEETs!

Katrin Hruska för organisationskommittén orgkom17