TÄVLING! TÄVLING! TÄVLING!

Fler än en gång har vi fått höra att akutkliniker gärna skulle skicka sjuksköterskor till SWEETs, men att det inte har tillräckligt många anställda för att kunna skicka iväg några. Det är lätt att tro att det finns ett samband. Vill man ha sjuksköterskor, ofta dessutom specialistutbildade, som satsar på en karriär på akuten, måste det finnas möjligheter att utvecklas i den rollen. Att åka på en konferens och träffa kolleger från andra delar av landet, är inte en belöning, utan en möjlighet att få nya idéer, inspiration och kontakter att bygga vidare på efter konferensen. Det är viktigt för att utveckla verksamheten! När allt fler sjukhus satsar på bemanning med akutläkare, blir gemensamma möten med sjuksköterskor och läkare än viktigare. Vi har hunnit olika långt i landet och behöver dra lärdom av varandras erfarenheter.

Inför SWEETs erbjuder vi flera kurser. En tvådagars EKG-kurs och en endagskurs i insitu-simulering vänder sig till både läkare och sjuksköterskor. Men vi har en kurs som är särskilt utformad för erfarna akutsjuksköterskor:

Avancerad specialistsjuksköterska på akutmottagning 15 mars på Djurönäset utanför Stockholm.

För att visa vår uppskattning och för att betona vikten av att våra sjuksköterskor ges möjlighet att utvecklas i sin roll utlyser vi härmed en tävling: Sveriges bästa akutsjuksköterskor.

Fem vinnare utses av en jury bestående av två sjuksköterskor och en läkare som bedömer anonyma nomineringar. Vinnarna får gratis deltagande på kursen och givetvis ingår middag och övernattning.

Den som nomineras ska arbeta på en akutmottagning eller ambulans och vara legitimerad sjuksköterska.

Du som nominerar kan ha vilken profession som helst men ska ha arbetat nära sjuksköterskan. Nomineringen ska vara högst 300 ord. Glöm inte att ange fullständigt namn, arbetsplats och epostadress till den nominerar. Senast 31 januari vill vi ha din nominering och vinnarna tillkännages 7 februari.

Vi vet att det kryllar av kompetenta, kunniga, omtänksamma och vänliga sjuksköterskor som på ett mirakulöst sätt kan få arbetet att flyta på akuten. Så sätt igång att nominera!

 

Nomineringar mailas till erika.horlin@regionostergotland.se