Vin

 

 

Vi presenterar härmed stolt de fem vinnarna av tävlingen ”Sveriges bästa akutsjuksköterska”.

Totalt kom det in 20 nomineringar för juryn att bedöma, nomineringarna avidentifierades innan juryn tog del av dem. Juryn bestod av akutsjuksköterskorna Marcus Lindström och Emelie Lemessova samt akutläkare Nicholas Aujalay. Som underlag för bedömningarna använde sig juryn av den nationella kompetensbeskrivningen för akutsjuksköterskor.

Följande superduktiga akutsjuksköterskor vann möjligheten att delta på workshopen ”Avancerad specialistsjuksköterska på akutmottagning” den 15/3:

Madeleine Authelet, Södersjukhuset

Madeleine är duktig på logistik, med henne som ledare vet man att patienterna fördelas på bästa sätt mellan diskarna och att arbetet flyter på. Hon hanterar patienterna på ett smidigt sätt och ser till att farliga situationer inte uppstår. Hon är uppmärksam och kunnig. Det finns ingen som på ett patientsäkert sätt kan hålla koll på lika många opåtittade väntande patienter. Det finns heller ingen som arbetar effektivare, Madeleine hinner både sätta V-slang, KAD, och infarter, dela mediciner, ta prover och EKG, och dessutom reevaluera alla sina patienter, (ofta>20), på samma tid som de flesta andra hinner skriva in en patient. Madeleine bemöter alltid både otåliga patienter och kollegor med ett leende. När man får jobba med henne flyter arbetet alltid snabbare och man behöver aldrig oroa sig att rätt saker inte blir utförda i tid eller att någon kritiskt sjuk patient missas. Man vet redan innan att det kommer bli ett bra arbetspass oavsett vilka patienter som kommer eller vad som inträffar

Jeanette Karlsson, Mälarsjukhuset 

Vi vill nominera Jeanette Karlsson på Mälarsjukhusets akutmottagning till Sveriges bästa akutsjuksköterska. Jeanette kan alltid hålla huvudet kallt och ha en bra överblick på akutmottagning. Akuten kan te sig kaosartad med mycket patienter och personal som snurrar omkring. Men Jeanette kan med sitt lugn och kompetens få det sluta snurra och skapa arbetsro i vardagen. Med handlingskraft styr hon upp arbetet både på sitt team och akuten när hon arbetar som ledningsansvarig sjuksköterska. Hon är strategier ut i fingerspetsarna och ger goda konkreta råd till patienterna och till yngre kollegor. På akutrummet klarar hon alla situationer galant och ligger alltid steget före oss doktorer så att vi tillsamman kan ge varje patient det bästa omhändertagandet

Katarina Nilsson, Kiruna sjukhus

Vår akutmottagning på Kiruna sjukhus är speciell på det sättet att vi har ett helt oselekterat flöde av patienter med ett så kallat linjelöst mottagande. Det ställer krav på flexibilitet och problemlösning hos alla personalkategorier, och man ställs regelbundet inför problem som man inte träffat på tidigare. I en sådan miljö är det guld värt med en sköterskekollega som tar sig an nya problem och situationer med entusiasm, och samtidigt har förmåga att stimulera andra så att det så eftertraktade effektiva akutflödet kan uppnås. Katarina är just en sådan engagerad, skicklig och drivande kollega som får akutflödet att rulla på effektivt. Hon är ung men erfaren, och handlägger tveklöst alla typer av patienter, och bidrar på bästa sätt till laganda och effektivt teamarbete. När man som doktor tvekar inför beslut hjälper hon till att bolla tankar, och bidrar med sitt perspektiv. Hon stöttar kollegor på alla nivåer och ser alltid till varje patients bästa. I nuläget med hårt pressad ekonomisk situation, är det i princip omöjligt för sköterskor att få fortbilda sig/utbilda sig vidare. Därför var det självklart för mig att ta detta tillfälle i akt för att kunna skicka denna duktiga sköterskekollega, som just behöver bli påmind om att hon gör ett fantastiskt jobb, i hopp om att hon orkar fortsätta vara den viktiga drivkraft som hon är idag. För jag vet av egna erfarenheter från SWEETS att det är suveränt att få möjlighet att träffa kollegor på andra kliniker och utbyta erfarenheter, det är just sådant som gör att man peppas att fortsätta utveckla hemkliniken! På Kiruna bedriver vi en akutsjukvård med begränsade resurser. Kiruna sjukhus ligger långt bort från omvärlden och vi har 35 mil till länssjukhuset och 70 mil till närmsta Universitetssjukhus.

Vädret är kargt och ofta står vi utan möjlighet till luft eller vägburen transport härifrån. De senaste åren har vårt sjukhus drabbats av neddragningar och vår operation och akutkirurgi har nedmonterats. Man har istället valt att satsa på en IVAK och akutläkare. Flödet är mycket varierat och på grund av geografin får vi ta emot det som kommer till oss. Det innebär ett helt oselekterat patientflöde, med allt från medicinska patienter till förlossningar och multitrauma. Mitt i denna stundtals skrämmande arbetsplats finns ljuspunkten Katarina; en glad, stabil och skicklig sjuksyster. Hon har förmågan att inspirera sina systerkollegor, bistå oss läkare i flödet och ser det som är viktigast att prioritera hos varje patient. Katarina är inte rädd för att ta tag i nya saker, som hon aldrig stött på tidigare. Hon ser mig som ST-läkare som en kollega och agerar som att hon verkligen bryr sig om vårt teamwork. Unga och oerfarna sjuksystrar får hjälp av Katarina på ett ödmjukt, tydlig och omtänksamt sätt. Jag tycker att hon är en solklar kandidat att få delta i ett forum som Sweets. Jag hoppas att hon genom detta kan förstå vilket kanonarbete hon utför.

Helena Kallander, Västmanlands sjukhus Västerås 

Helena kombinerar ett fantastiskt patientbemötande, bred kunskap, enormt engagemang och smittande arbetsglädje. När Helena jobbar sprider sig ett lugn på akuten och man vet att det här passet kommer bli bra. När det svajar på akuten med massuppsägningar och omorganisationer så är Helena den klippa som vi andra lutar oss mot. Jag har, ända sedan jag var en färsk AT-läkare för flera år sedan, tänkt att Helena måste vara Sveriges bästa akutsjuksköterska och hon förtjänar verkligen den utmärkelsen, hon har helt enkelt allt en akutsjuksköterska behöver. För sitt engagemang och positiva inställning till patienterna! Hon ser alltid möjligheter i även jobbiga situationer och får patienterna att känna sig trygga, då hon ger ett lugnt och tryggt intryck. Hon läser nu vidareutbildning inom akutsjukvård på halvfart, tvivlar inte en sekund på att hon skulle bli toppenglad av att vinna även denna kurs!

 

David Henricsson, Mölndals sjukhus

David är nattsköterska på akuten på mitt sjukhus och är en rent lysande begåvning med ett stort intresse för allt som har med akutsjukvård att göra. Han har varit en klippa och en stöttepelare att luta sig mot för trötta doktorer på natten i mer än ett decennium. Han kommer ihåg alla konstiga fall och sjukdomar som finns, tolkar röntgenbilder utan problem, ligger alltid steget före och hade lätt kunnat gå jourer själv egentligen. I stället väljer han att som sköterska på ett fantastiskt sätt jobba snabbt och effektivt för att ge patienterna god vård och även ge små tips till oss läkare när det behövs. Ett lysande exempel är en konstig intoxpatient med multipla svåra symtom som min medicinkollega och narkosjouren nyligen hade stora bekymmer med och där David drog sig till minnes en artikel i Läkartidningen från 2008 som handlade om Bromo Dragonfly – det visade sig dagen därpå när patienten vaknade och var talbar att det var helt rätt! Ingen blev förvånad att det var just David som knäckte fallet… Han har anammat ultraljud på akuten tidigare än läkarna i många fall och behöver inte ringa ”stickhjälp”, han fixar det själv såklart. Ständigt på gott humör och med ett leende i mungipan, detta trots att han för några år sedan fick vara borta från arbetet och genomgå en

njurtransplantion. Så fort han kunde var han tillbaka, trots immunosuppression, lika glad som alltid. Efter några år har han nu i veckan kunnat lägga ned fisteln på armen och det är förstås en stor lättnad. Han är värd all uppmuntran han kan få och det vore fantastiskt kul om han ovetandes skulle bli inbjuden att delta en dag på workshop eftersom ekonomin tyvärr inte tillåter att akuten skickar någon av sina sköterskor.

 

GRATTIS!!!